ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ → ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ:   Από την στάση Τ.Σ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ θα πάρετε την γραμμή 79 και θα κατέβετε στην στάση ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ (ΙΚΕΑ) ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 5 λεπτά' Ο μέσος χρόνος αναμονής στη στάση είναι 33 λεπτά. O συνολικός χρόνος ως το σημείο αυτό είναι περίπου 38 λεπτά.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ → ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):   Από την στάση ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ (ΙΚΕΑ) θα πάρετε την γραμμή 36 ( ή 36B) και θα κατέβετε στην στάση ΚΤΕΛ ΧΑΛKΙΔΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ) ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 16 λεπτά' Ο μέσος χρόνος αναμονής στη στάση είναι 38 λεπτά. O συνολικός χρόνος ως το σημείο αυτό είναι περίπου 54 λεπτά.

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  →  ΚΤΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:   Από την στάση ΚΤΕΛ ΧΑΛKΙΔΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ) θα πάρετε την υπεραστική γραμμή προς Πολύγυρο και θα κατέβετε στη στάση Ηρώων ή στον τερματικό σταθμό του ΚΤΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 60 λεπτά'

ΚΤΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  → ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):   Από την στάση Ηρώων ή τον τερματικό σταθμό του ΚΤΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ θα πάρετε την υπεραστική γραμμή προς Θεσσαλονίκη και θα κατέβετε στον τερματικό σταθμό του ΚΤΕΛ ΧΑΛKΙΔΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ) . Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 60 λεπτά'

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) → ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ:    Από την στάση ΚΤΕΛ ΧΑΛKΙΔΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ) θα πάρετε την γραμμή 36 και θα κατέβετε στην στάση ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ (ΙΚΕΑ ) ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 10 λεπτά' Ο μέσος χρόνος αναμονής στη στάση είναι 36 λεπτά. O συνολικός χρόνος ως το σημείο αυτό είναι περίπου 47 λεπτά.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ → ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:   Από την στάση ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΚΕΑ (ΙΚΕΑ ) θα πάρετε την γραμμή 79 και θα κατέβετε στην στάση ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. O χρόνος που απαιτείται για να διανύσετε την απόσταση είναι περίπου 5 λεπτά' Ο μέσος χρόνος αναμονής στη στάση είναι 31 λεπτά. O συνολικός χρόνος ως το σημείο αυτό είναι περίπου 37 λεπτά.