ΜΑΙΟΣ 2013

Γαλλής Νίκος 1/ 5/ 2013
Κάλφα Ευαγγελία 2/ 5/ 2013
Μπανάβα Ανδρονίκη 3/ 5/ 2013
Κυριακού Βασίλειος 4/ 5/ 2013
Τσάλα Γαλάνη 5/ 5/ 2013
Κέντη Άννα 6/ 5/ 2013
Γαλλής Νίκος 7/ 5/ 2013
Κάλφα Ευαγγελία 8/ 5/ 2013
Μπανάβα Ανδρονίκη 9/ 5/ 2013
Κυριακού Βασίλειος 10/ 5/ 2013
Τσάλα Γαλάνη 11/ 5/ 2013
Κέντη Άννα 12/ 5/ 2013
Γαλλής Νίκος 13/ 5/ 2013
Κάλφα Ευαγγελία 14/ 5/ 2013
Μπανάβα Ανδρονίκη 15/ 5/ 2013
Κυριακού Βασίλειος 16/ 5/ 2013
Τσάλα Γαλάνη 17/ 5/ 2013
Κέντη Άννα 18/ 5/ 2013
Γαλλής Νίκος 19/ 5/ 2013
Κάλφα Ευαγγελία 20/ 5/ 2013
Μπανάβα Ανδρονίκη 21/ 5/ 2013
Κυριακού Βασίλειος 22/ 5/ 2013
Τσάλα Γαλάνη 23/ 5/ 2013
Κέντη Άννα 24/ 5/ 2013
Γαλλής Νίκος 25/ 5/ 2013
Κάλφα Ευαγγελία 26/ 5/ 2013
Μπανάβα Ανδρονίκη 27/ 5/ 2013
Κυριακού Βασίλειος 28/ 5/ 2013
Τσάλα Γαλάνη 29/ 5/ 2013
Κέντη Άννα 30/ 5/ 2013
Γαλλής Νίκος 31/ 5/ 2013